Oblicz bez użycia tablic i kalkulatora wartość podanych wyrażeń.
a) sin²17⁰ - cos²73⁰
b)tg30⁰xtg40⁰xtg50⁰xtg60⁰
c)(cos81⁰ + cos9⁰)²+(sin81⁰-sin9)²
d)sin²25⁰-cos²25⁰ ( na kresce ułamkowej xd)
(doł) - 2sin²25⁰-1
e) (sin35⁰+cos35⁰)(sin35⁰-cos35⁰)+2sin²55⁰

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T09:49:30+01:00
A) sin²17⁰ - cos²73⁰=sin²17⁰-sin²17⁰=0 bo do 90⁰ się uzupełniają
b)tg30⁰xtg40⁰xtg50⁰xtg60⁰=
√³/₃ * sin40°/cos40⁰ * ctg40° *√3=
1*sin40°/cos40°*cos40°/sin40°=1 (bo wszystko się skróci)
c)(cos81⁰ + cos9⁰)²+(sin81⁰-sin9°)²=
(sin9°+sin81⁰)²+(sin81⁰-sin9°)²=
sin²9°+2sin9°sin81⁰+sin²81⁰+sin²81⁰-2sin9⁰sin81⁰+sin²9⁰=
2sin²9⁰+2sin²81⁰=2(sin²9⁰+sin²81⁰)=2(sin²9⁰+cos²9⁰)=2*1=2
e) (sin35⁰+cos35⁰)(sin35⁰-cos35⁰)+2sin²55⁰=
=sin²35⁰-cos²35⁰+2cos²35⁰=sin²35⁰+cos²35⁰=1

W razie jakiś pytań pisz:)
d w załączniku...