1.Żołądek człowieka nie ulega samostrawieniu,bo:
a)wyściela go warstwa śluzu,
b)uszkodzone fragmenty nabłonka są szybko regenerowane
c)enzymy trawiące białko nie trawią białek własnych organizmu
d)enzymy trawiące białko wydzielane są w formie nieaktywnej i dopiero pod wpływem wydzielanego w czasie trawienie HCl ulegają aktywacji
e)w żołądku nie ma enzymów trawiących białka

2.Wchłanianie wody w przewodzie pokarmowym człowieka odbywa się głównie w:
a)dwunastnicy
b)jelicie czczym
c)jelicie krętym
d)jelicie grubym

3.Które z podanych zdań zawierają błędną informację:
a)podwyższenie zawartości C02 we krwi
b)zmiany wentylacji płuc wywołane mogą być między innymi bodźcami emocjonalnymi
c)przenikanie cząsteczek gazu przez błony pęcherzyków płucnych zachodzi dzięki różnicy ciśnień parcjalnych i zgodnie z gradientem stężeń
d)o regularnym oddechu u ssaka decyduje współdziałanie ośrodków oddechowych położonych w śródmózgowiu i korze mózgowej

3.Które z wymienionych czynników słabo pobudzają ośrodek oddechowy u człowieka:
a)rozmyślne całkowite wstrzymanie oddychania
b)sen
c)rozrzedzona atmosfera na dużej wysokosci
[Są dwie odpowiedzi.]

4.Krew z żołądka,śledziony,jelit,trzustki odprowadzana jest:
a)żyłą wątrobową
b)tętnicą jelitową
c)żyłą wrotną
d)tętnicą wrotną

5.Którym z wymienionych naczyń płynie u ssaków krew żylna,zawierająca C02:
a)tętnicą szyjną
b)aortą
c)tętnicą płucną
d)żadnym z wymienionych

6.Zatrucie organizmu ssaka tlenkiem węgla polega na:
a)rozpadzie erytrocytów
b)zablokowaniu hemoglobiny
c)plazmolizie leukocytów
d)syntezie toksycznych węglowodorów

7.Jaka jest prawidłowa droga promieni świetlnych w oku?

3

Odpowiedzi

2010-02-04T20:12:35+01:00
1) a
2) chyba d
3 a i c
4) niestety nie wiem
5) chyba d
6 i7 nie wiem
2010-02-04T20:12:39+01:00
1 odpowiedz a i d
2 a
3 d
4c
5d
6 b
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T21:32:22+01:00
1.a
2.d
3.d [chyba]
3.a i c
4.c
5.d
6.b
7.Światło wpadające do oka biegnie przez rogówkę, komorę przednią oka, soczewkę i ciało szkliste, by zakończyć swą podróż na siatkówce wywołując wrażenie wzrokowe przekazywane do mózgu za pośrednictwem nerwów łączących się w nerw wzrokowy.