Uzupełnij pytania i krótkie odpowiedzi. Użyj czasu present continous.
1.Are they reading(read) magazines?
Yes,..............................
2............. Maria..............(surf) the internet?
No,..........................
3......................you.................(learn) English?
Yes,....................
4..................it.................(rain) today?
No,......................)
Daje Najlepsze!!!

3

Odpowiedzi

2010-02-04T20:12:40+01:00
1)Yes, they are reading magazines.
2) Is Maria surfing the internet?
No, she isn't surfing on the internet.
3) Are you learning English?
Yes, I am learning English.
4) Is it raining today?
No, it is not raining today.
3 4 3
2010-02-04T20:13:36+01:00
1.Are they reading(read) magazines?
Yes,I'm
2.IS. Maria..surfing on(surf) the internet?
No,she isn't.
3..Are you Learning (learn) English?
Yes,I'm
4..IS it raining (rain) today?
No,it isn'
2 3 2
2010-02-04T20:14:55+01:00
1) I'm reading (w skrócie można samo Yes. I'm)
2) Is Maria surfing the Internet.
No. She isn't surfing the Internet.
3) Are you lerning Englihs?
Yes. I'm.
4) Is it raining today?
No. It isn't.
1 5 1