Odpowiedzi

2010-02-05T15:57:18+01:00
Aby stopić daną masę lodu potrzeba dostarczyć 334kJ ciepła (gdyż ciepło topnienia lodu wynosi 334kJ/kg musimy dostarczyć 334kJ ciepła aby stopić każdy 1 kg lodu- ta wartość jest w tablicach fizycznych).

Jeżeli natomiast chcesz podgrzać lód o 1'C to musisz dostarczyć 2100 J ciepła (gdyż ciepło właściwe lodu wynosi 2100J/kg*'C czyli musimy dostarczyć 2100J ciepła aby ogrzać 1 kg tego ciała o 1'C)

zwróć uwagę na jednostki:
teraz obliczymy ile razy większe jest dostarczone ciepło do pierwszego przypadku:

334kJ:2100J=334000J:2100J= 159,04....~160

Odp. Ciepło do stopienia lodu jest 160 razy większe od ciepła by ogrzać go o 1'C
4 5 4