Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T20:53:16+01:00
Aleksander Fredro (1793-1876)-najznakomitszy polski komediopisarz, autor wierszy lirycznych i bajek, oprócz tego żołnierz, polityk, społecznik i utalentowany gracz... giełdowy.Postać barwna i zagadkowa.

Nie chodził do szkół, kształcono go w zamożnym ziemiańskim domu.Jako 16-latek wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego, która wraz z Francuzami dowodzonymi przez Napoleona ruszyła trzy lata później na Rosję.Po klęsce wojsk napoleońskich Rosjanie wzięli go do niewoli, z której uciekł i przewędrował setki kilometrów, by wrócić do rodzinnego domu.Pojawił się w nim, gdy już wszyscy mieli go za zmarłego.
Jeszcze kilka lat spędził w armii napoleońskiej, potem osiadł w rodzinnym majątku pod Lwowem.Hrabia Aleksander był szanowanym i aktywnym obywatelem.Został posłem do Sejmu Stanowego w Galicji, wspierał instytucje naukowe, teatry lwowskie, projekty budowy kolei, domagał się od władz austriackich wprowadzenia języka polskiego w szkołach w urzędach galicyjskich. Objął także dowództwo jednej z kompanii gwardii narodowej,
Miał zaledwie 24 lata, kiedy wystawiono jego sztukę w teatrze lwowskim.Dziesięć lat później był już uwielbianym przez publiczność i aktorów komediopisarzem.

11 3 11