Zad1
Oblicz:
a) (4¹/₁₂+5,375):10⁸/₁₅=
b)(2-3√2)²=

Zad2
Dane są zbiory A=(2, +∞) i B=<-4; 5>. Zbiór A\B to zbiór:
A)(5; +∞) B) (2 ; 5) C) <5;+∞) D) (-4 ; 2)

Zad3
Przybliżenie liczby 7,1775 do części setnych wynosi:
A) 7,177 B)1,78 C)1,7 D)1,78

Zad4
Rozwiązaniem równania |x-2|=5 jest zbiór
A) {-7; 7} B){-3;7} C) {-3;3} D){-7;3}

Zad5
Który zbiór przedstawia elementy zbioru A={x∈C:|x-6|<2}
a) {4;5;6;7} b){5;6;7} c) {5;6;7;8} d){4;5;6;7;8}

Zad6
Oblicz:
a)√3:⁴√3 b)(¹²⁵/₈)⁻¹/³ c)a⁴*a³/(a⁻³)² a ≠ 0

Zad7
Kupując jeden zeszyt, płacimy za niego 2,40zł. Przy zakupie co najmniej 100 zeszytów otrzymujemy rabat w wysokości 5%. Oblicz, jaką maksymalną liczbę zeszytów możemy nabić za 300zł.

Zad8
Wykonaj działania na zbiorach: C= {2,4,6,9} D={4,5,6,7,8,9}

C∧D= C∨D= C-D= (∧∨ chodzi mi o części wspólne )

Zad9
Wyznacz dziedzinę funkcji określonej wzorem:
a)f(x)= √1- x b)f(x)= 1/x²-36

Zad10
Zbiór wartości funkcji f(x)=x²-4 ; X={x:x∈N i -2<x≤3} to zbiór
A){-4;-3;0;5} B) {-4;-3;0} C){-5;-4;-3;0} D){-5;-4;-3;0;5}

Zad11
Za 3 kg jabłek i 4 kg gruszek zapłacono 55zł. Jaka jest cena 1kg jabłek i 1kg gruszek, jeśli cena gruszek jest 2 razy większa od ceny jabłek?

Zad12
Rozwiąż algebraicznie układ równań:
{2(x+1)-3y+5=0
{2x+y=5

Zad13
Rozwiąż nierówność: (x-4)(x+4)<2(x+2)²-(x-2)². Rozwiąż zaznaczając na osi liczbowej. Podaj liczby całkowite ujemnej spełniające tę nierówność.

Proszę o szybką odpowiedzi ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-04T21:59:28+01:00
Zad1
a) (4¹/₁₂+5,375):10⁸/₁₅=0,9
b)(2-3√2)²=5,03

Zad2
A)(5; +∞)

Zad3
7,18...

Zad4
B){-3;7}

Zad5
b){5;6;7}

Zad6
a)√3:⁴√3 = 1,32
b)(¹²⁵/₈)⁻¹/³ = 2,5
c)a⁴*a³/(a⁻³)² =a^6 a ≠ 0


Zad7
2,4zł*0,95=2,28zł 9cena zeszytu z rabatem)
300/2,28=131,6 ~ 131
za 300 zł możemy kupić 131 zeszytów

Zad8
Wykonaj działania na zbiorach: C= {2,4,6,9} D={4,5,6,7,8,9}

C∧D= {4,6,9}
C∨D= {2,4,5,6,7,8,9}
C-D= {2}
(∧∨ chodzi mi o części wspólne )

Zad9
Wyznacz dziedzinę funkcji określonej wzorem:
a)f(x)= √1- x 1-x>/0 x\<1 Df=(-nieskonczonosc; 1> (tam jest większe równe)
b)f(x)= 1/x²-36 x^2-36=0 x^2=36 x=6 v x=-6
Df=(-nieskon ; -6) v(suma) (-6 ; 6) v(suma) (6 ; nieskoncz)

Zad10
A){-4;-3;0;5}

Zad11
x-cena kg jabłek
y- cena kg gruszek

3x+4y=55
2x=y

11x=55 => x=5
y=10

Zad12
{2(x+1)-3y+5=0
{2x+y=5

2x+2-3y+5=0
y=5-2x

2x-3(5-2x)=-7 => 2x-15+6x=-7
y=5-2x

8x=8 => x=1
y=3

Zad13
Rozwiąż nierówność: (x-4)(x+4)<2(x+2)²-(x-2)². Rozwiąż zaznaczając na osi liczbowej. Podaj liczby całkowite ujemnej spełniające tę nierówność. (tu będzie bez osi sorki ale nie mogę zrobić;/)

x²-4²<2(x²+4x+4)-(x²-4x+4)
x²-16<2x²+8x+8-(x²-4x+4)
x²-16<2x²+8x+8-x²+4x-4
x²-2x²+x²-12x<20
12x<20
x<20/12 z tego co mi wyszło x bedzie spełniał ta nierówność dla wszystkich liczb ujemnych nie jestem pewien tego zadania.