5. Zadanie (0–2 pkt)
Oblicz różnicę czasu między wschodem Słońca
na wschodnich krańcach Polski i zachodnich.
(wsch.: kolano Bugu – 24°E;
zach.: kolano Odry – 14°E).

Odpowiedź: .........................................................

.............................................................................

.............................................................................

.............................................................................6. Zadanie (0–1 pkt)
Podaj, od ilu godzin trwa Nowy Rok w Sydney (151°E), gdy w Gdyni (18°30’E) w noc sylwestrową bije północ.

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................6. Zadanie (0–1 pkt)
Podaj, za ile godzin rozpocznie się Nowy Rok w Nowym Jorku (76ľW), gdy w Gdyni (18ľ30’E) w noc sylwestrową bije północ.

...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

1

Odpowiedzi

2010-02-04T23:36:18+01:00
Zad. 1.
24' - 14' = 10'
1' => 4 min.
10' => x min. więc x = 40 (min.)
Nad Bugiem słońce wzejdzie o 40 min. szybciej, niż nad Odrą.
==========================================================
Zad. 2.
Sydney => 151'E Gdynia => 18'30''E
151' - 18'30'' = 132'30''
15' => 1 godz.
120' => x godz. więc x = 120/15 = 8 (godz.)
132'30'' - 120 = 12'30''
1' => 4 min.
12' => y min. więc y = 12 * 4 = 48 (min.)
60'' => 4 min.
30'' => z min. więc z = 30 * 4 / 60 = 2 (min.)
W Sydney nowy rok trwa już od 8 godz. i 50 min.
==========================================================
Zad. 3.
Nowy Jork => 76'W Gdynia => 18'30'' E
76' + 18'30'' = 94'30''
15' => 1 godz.
90' => x godz. więc x = 90 / 15 = 6 (godz.)
94'30'' - 90' = 4'30'' = 270''
60'' => 4 min.
270'' => y min. więc y = 4 * 270 / 60 = 18 (min.)
W Nowym Jorku nowy rok będą świętować 6 godz. i 18 min. później.