Odpowiedzi

2010-02-05T10:55:39+01:00
Przyczyna była obawa Litwinów przed rosnącą potęgą państwa moskiewskiego.
W Polsce przyczyną było dążenie do zaludnienia opuszczonych ziem na wschodzie-między innymi Ukrainę.

Postanowienia:
-wspólny monarcha
-Połączenie Polski i Litwy
-wspólna elekcja następcy tronu
-wspólny sejm
-wspólna polityka
-osobna władza wykonawcza,wojsko i skarb

Proszę o najlepszą odpowiedź ;)
2010-02-05T11:04:08+01:00
Przyczyny uni lubelskiej były takie że pod naciskiem szlachty polskiej i Zygmunta II Augusta,wbrew opozycji magnatów litewskich.Unia ta zawarta w roku 28.06.1569.
Postanowienia były takie że unia ta wprowadzała wspólny sejm,obieralnego władcę i politykę zagraniczną,zachowując osobne urzędy centralne,skarb i wojsko.Do polski przyłączono województwa podlaskie,wołyńskie,bracławskie i kijowskie.Unia lubelska to unia polsko-litewska zwana unią realną.

Tyle powinno wystarczyć
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T11:13:41+01:00
Po unii lubelskiej Rzeczpospolita stała się jednym z największych państw Europy. Nie wszyscy jej mieszkańcy byli jednak zadowoleni z zacieśnienia się związku między Polską a Litwą. Część litewskich magnatów obawiała się bowiem utraty swoich dotychczasowych wpływów.

Polska i Litwa po unii Lubelskiej
wspólne:
-Król Polski był jednocześnie Wielkim Księciem Litewskim
-W obradach sejmu uczestniczyli posłowie z Polski i Litwy.

Przyczyny powstania:
Panujący w Polsce w XVI wieku Zygmunt II August nie miał synów. Po jego śmierci mogłoby dojść do rozdzielenia się obu państw. Dlatego król postanowił połączyć je mocniej niż dotąd. W tym celu zwołał w 1569 roku sejm w Lublinie. Doszło na nim do odnowienia unii. W jej ramach Polska i Litwa utworzyły jedno państwo o nazwie Rzeczpospolita Obojga Narodów. Łączyła je dotąd nie tylko osoba władcy, ale także najważniejsze instytucje państwowe.