Prędkość początkowa ciała ma wartość V0=1,5m/s, a czas jego ruchu jednostajnie opóźnionego aż do zatrzymania wynosi t=3s. jeżli dane te dotyczą hamowania na skutek tarcia ciała poruszajacego sie po powierzchni poziomej to współczynnik tarcia ma jaką wartość?

1

Odpowiedzi

2010-02-05T23:17:58+01:00
Droga hamowania
s = 0,5 * g * t^2 = 45[m]

jest równa też

s = V^2 / 2g *f

stąd f = V^2 / 2g *s

f = (1,5[m/s])^2 / 2 * 10[m/s^2] * 45[m]
f = 0,0025