Odpowiedzi

2010-02-05T17:10:58+01:00
Ja tutaj nie liczyłbym tego z energii.
Wykorzystamy tutaj 4 proste wzory:
µ - współczynnik tarcia.
F=µ*Fn
F=µ*m*g

Wzór na przyśpieszenie:
a=F/m
a=µ*m*g / m
a=µ*g
a = 2 m/s^2
V=V0-a*t
0=10-2t
2t=10 /:2
t=5 s

wzór na drogę:
S=V0*t-1/2*a*t^2
s=50-25 = 25 m

Odpowiedź: Samochód w trakcie hamowania przebył drogę 25 m