W hurtowni była pewna ilość towaru. Pierwszy klient kupił 4kg i 10% pozostałej części towaru, drugi 8 kg i 10% pozostałej części towaru, trzeci 12 kg i 10% pozostałej części i tak dalej aż do wyczerpania zapasu. Przy wypisywaniu faktur okazało się, że każdy z nich nabył tyle samo towaru.
a) Ile kilogramów towaru było na początku w hurtowni?
b) Ilu klientów zaopatrzyło się w tej hurtowni?

Muszą być wszystkie obliczenia i komentarze do zadania. Sam wynik nie wystarczy.

2

Odpowiedzi

2010-02-05T16:20:56+01:00
2010-02-05T16:23:16+01:00