Korzystając z dostępnych źródeł, przygotuj materiały przy pomocy których wyjaśnisz mechanizm powstawania sił tarcia i sił oporów ruchu dla następujących przypadków:
a. ruch ciała w ośrodku gazowym np. lecący samolot
b. ruch ciała w ośrodku ciekłym np. płynąca łódź podwodna
c. ruch ciała po powierzchni drugiego ciała stałego np. przesuwanie mebla po podłodze.
Podaj dla każdego z przypadków sposoby zwiększania lub zmniejszania wartości sił tracia bądź oporów. W pracy wykorzystuj słowa takie jak : molekuła, cząsteczka.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T03:16:48+01:00
Odp:
a)Opór powietrza (gazu),zależy od :
-wielkości powierzchni,
-kształtu ciała,
-prędkości ciała,
-nie zależy od masy ciała.
Wynika on z faktu,że cząsteczki powietrza(gazu),zderzając się z cząsteczkami ciała stałego doznają zderzeń nie sprężystych i w rezultacie hamują(zmniejszają energię kinetyczną cząsteczek ciała stałego.
b)Opór cieczy(wody),zależy od:
-wielkości powierzchni ciała,
-kształtu ciała,
-prędkości ciała,
-gęstości cieczy (im większa gęstość cieczy ,tym większy opór,
-nie zależy od masy ciała.
Mechanizm działania siły oporu cieczy jest identyczny jak w wypadku gazów.
c)Opór ciała stałych (siła tarcia)-jest to siła jaka występuje pomiędzy dwoma ciałami stałymi i poruszającymi się względem siebie i będącymi w bezpośrednim kontakcie.
Wyróżniamy tarcie statyczne(największe),tarcie poślizgowe i tarcie toczne (toczenia).
Zależy ono od siły nacisku Fn,i współczynnika tarcia f(lub mi).
Wzór na siłę tarcia:
T=Fn*f;a ponieważ siła nacisku jest równa Fn=mg,wzór sprowadza się do postaci:
T=mgf.