Do elementów w lewej kolumnie dopasuj elementy z prawej kolumny tak, aby powstały zdania prawdziwe.
1.Parcie jest
2.Jednostką parcia w Układzie Si jest
3.Ciśnienie jest
4.Paskal jest

A.jednostką ciśnienia w Układzie SI.
B.niuton.
C.miarą wartości siły nacisku działającej
na jednostkową powierzchnię .
D.kilogram.
E.siłą nacisku, jaką gazy i ciecze
działają na ścianki naczynia,
w którym się znajdują.

1

Odpowiedzi

2010-02-05T17:51:05+01:00