Budowa i funkcje tkanek (opisac krótko)
-Nabłonek jednowarstwowy
-Nabłonek jednowarstwowy szescienny
-Nabłonek jednowarstwowy wielorzędowy
-Nabłonek wielowarstwowy przejsciowy
-Nabłonek wielowarstwowy
-Tkanka łączna
-Tkanka chrzęstna
-Tkankta chrzęstna szklista
-Tkanka chrzęstna włóknista
-Tkanka podporowa kostna
-Tkanka mięsniowa
-Tkanka mięsnia sercowego
-Tkanka mięsniowa gładka
-Tkanka nerwowa
-Tkanka glejowa

1

Odpowiedzi

2010-02-05T18:21:25+01:00
-Nabłonek jednowarstwowy-tkanka nabłonkowa, którą tworzy pojedyncza warstwa komórek.
-Nabłonek jednowarstwowy szescienny- składa się z jednej warstwy komórek w kształcie sześciennych kostek
-Nabłonek jednowarstwowy wielorzędowy-
-Nabłonek wielowarstwowy przejsciowy-
-Nabłonek wielowarstwowy-
-Tkanka łączna-jedna z podstawowych tkanek zwierzęcych
-Tkanka chrzęstna-
-Tkanka chrzęstna szklista-rodzaj tkanki łącznej chrzęstnej, jest odporna na ścieranie
-Tkanka chrzęstna włóknista-rodzaj tkanki łącznej, który zawiera liczne włókna kolagenowe ułożone w równoległe pęczki
-Tkanka podporowa kostna-
-Tkanka mięsniowa-składa się z włókien mięśniowych, zbudowanych z miocytów, posiadających zdolności do aktywnego kurczenia się
-Tkanka mięsnia sercowego- jest zbudowana z komórek zwanych kardiocytami
-Tkanka mięsniowa gładka-rodzaj tkanki mięśniowej, która składa się z wrzecionowatych komórek
-Tkanka nerwowa-jest utworzona przez neurony i komórki glejowe, tworzy układ nerwowy
-Tkanka glejowa-
1 5 1