Do czego służą poszczególne przyiski na klawiaturze (uzupełnij według przykładu)

Print Sc Sys Rq - Kopuj strone w formie obrazka (gotowe do wklejenia np . w paincie)
___
Scroll Lock -
Pause Break -
Insert -
Home -
Page Up -
Delte -
End -
Page Down -

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T18:11:44+01:00
Scroll Lock - służy do zmiany zachowania klawiszy strzałek.
Pause Break - służy do do zatrzymywania operacji.
Insert - służy do nadpisywania podczas wprowadzania tekstu.
Home - służy do przenoszenia na górę strony internetowe.
Page Up - służy do przewijania obrazu na ekranie.
Delete - służy do usuwania znaków znajdujących się za kursorem tekstu.
End - służy do przejścia kursora na początek wiersza
Page Down - służy do przewijania obrazu na ekranie

Przepisane z zeszytu :)
Pozdro

26 4 26
2010-02-05T19:38:11+01:00
Page Up - przewijanie obrazu na ekranie.
Delete - usuwanie znaków znajdujących się za kursorem tekstu.
End - przejście kursora na początek wiersza
Home - przenoszenie na górę strony internetowe.
Scroll Lock - zmiana zachowania klawiszy strzałek.
Pause Break - zatrzymywanie operacji.
Insert - nadpisywanie podczas wprowadzania tekstu.
Page Down - przewijanie obrazu na ekranie
[dotyczy ms word]
11 3 11
2010-02-05T22:11:15+01:00
Delete - usuwanie znaków znajdujących się za kursorem tekstu.
Home - przenoszenie na górę strony internetowe.
Scroll Lock - zmiana zachowania klawiszy strzałek.
Insert - nadpisywanie podczas wprowadzania tekstu.
Page Down - przewijanie obrazu na ekranie
19 2 19