Odpowiedzi

2009-10-08T10:49:03+02:00
Stosunek masy wodoru do tlenu w tlenku wodoru wynosi 1:8. Oblicz masę wodoru znajdującego się w 160kg tlenku wodoru.

Tlenek wodoru = H₂O
1:8 [stosunek mas H : O]

Obliczenia:
160 kg : 9 = ok. 17,78 kg

Odp. Masa wodoru wynosi w przybliżeniu 17,78 kg.