A) Mając dane składniki 525 i 138, oblicz ich sumę.
b) Mając daną sumę 10.132 i jeden z jej składników 5453, oblicz drugi.
c) Odjemna jest równa 10.335, a różnica 1.160. Oblicz odjemnik.
d) Różnica jest równa 449, a odjemnik 538. Oblicz odjemną.
e) Iloczyn dwóch czynników jest równy 3.800. Jeden czynnik jest równy 40. Oblicz drugi czynnik.
f) Dzielnik jest równy 632, a iloraz 13. Oblicz dzielną.
g) Dzielna jest równa 1.905, a iloraz 15. Oblicz dzielnik.

2

Odpowiedzi

2010-02-05T19:53:41+01:00
A) 525+138=663
b) x +5453 = 10 132 x= 4679
c) 10335 - x =1160 x= 9175
d) x - 538= 449 x= 987
e) 40 * x = 3800 x=95
f) x : 632 = 13 x= 8216
g) 1905 : x = 15 x=127
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T20:04:07+01:00
1)
składniki 525 i 138, więc suma to:
525+138=663-to jest suma
2)
suma 10.132; jeden składnik 5453, więc drugi to:
x+5453=10.132
x=10.132-5453
x=4679-to jest drugi składnik
3)
odjemna jest 10.335, różnica 1.160 więc odjemnik to:
10.335-x=1.160
10.335-1.160=x
x=10.335-1.160
x=9.175- to jest odjemna
4)
różnica jest 449, odjemnik 538, więc odjemna to:
x-538=449
x=449+538
x=987- to jest odjemna
5)
Iloczyn to 3.800, czynnik to 40, więc drugi to:
3.800:40=95- to jest drugi czynnik
6)
Dzielnik to 632,iloraz to 13, więc dzielna to:
632*13=8216- to jest dzielna
7)
Dzielna to 1.905,iloraz to 15, więc dzielnik to:
1.905:15=127- to jest dzielnik
Mam nadzieję, że się przyda pozdrawiam:)