Przekształć podane zdania złożone w wypowiedzenia z imiesłowowym równo-ważnikiem zdania podrzędnego. Pamiętaj o interpunkcji.

1.Ania, gdy przeczytała całą książkę, zrozumiała jej przesłanie.
2.Kiedy wykonywałem ćwiczyłem, zwichnąłem sobie nogę.
3.Mama marzyła o wyprawie w góry, gdy sprzątała mieszkanie.

3

Odpowiedzi

2010-02-05T21:05:23+01:00
1. Przeczytawszy całą książkę, Ania zrozumiała jej przesłanie.
2. Wykonując ćwiczenie, zwichnąłem sobie nogę.
3. Mama marzyła o wyprawie w góry, sprzątając mieszkanie.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-05T21:08:32+01:00
1. Ania przeczytawszy całą książkę, zrozumiała jej przesłanie.
2. Wykonywując ćwiczenie, zwichnąłem sobie nogę.
3. Sprzątając mieszkanie, mama marzyła o wyprawie w góry.
2010-02-05T21:08:52+01:00
1.Gdy Ania przeczytała książkę to ją zrozumiała.
2.Po wykonaniu ćwiczeń zwichnąłem nogę.
3.Mama sprzątając mieszkanie marzyła o wyprawie w góry.