Odpowiedzi

2012-07-27T21:37:24+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

Interwały proste:

pryma czysta (skrót: 1) - 0 półtonów

sekunda mała (2>) - 1 półton

sekunda wielka (2) - 2 półtony

tercja mała (3>) - 3 półtony

tercja wielka (3) - 4 półtony

kwarta czysta (4) - 5 półtonów

kwarta zwiększona (4<) - 6 półtonów

kwinta zmniejszona (5>) - 6 półtonów

kwinta czysta (5) - 7 półtonów

seksta mała (6>) - 8 półtonów

seksta wielka (6) - 9 półtonów

septyma mała (7) - 10 półtonów

septyma wielka (7<) - 11 półtonów

oktawa czysta (8) - 12 półtonów

Interwały złożone:

nona mała (oktawa + sekunda mała) - (9>) - 13 półtonów

nona wielka (oktawa + sekunda wielka) - (9) - 14 półtonów

decyma mała (oktawa + tercja mała) - (10>) - 15 półtonów

decyma wielka (oktawa + tercja wielka) - (10) - 16 półtonów

undecyma czysta (oktawa + kwarta czysta) - (11) - 17 półtonów

undecyma zwiększona (oktawa + kwarta zwiększona) - (11<) - 18 półtonów

duodecyma zmniejszona (oktawa + kwinta zmniejszona) - (12>) - 18 półtonów

duodecyma czysta (oktawa + kwinta czysta) - (12) - 19 półtonów

tercdecyma mała (oktawa + seksta mała) - (13>) - 20 półtonów

tercdecyma wielka (oktawa + seksta wielka) - (13) - 21 półtonów

kwartdecyma mała (oktawa + septyma mała) - (14) - 22 półtony

kwartdecyma wielka (oktawa + septyma wielka) - (14<) - 23 półtony

kwintdecyma czysta (oktawa + oktawa) - (15) - 24 półtony

 

W razie pytań, proszę o kontakt.

Pozdrawiam.

2 5 2