Podczas wznoszenia się rakiety z astronautami zmienia się:
A) masa i cięŜar astronautów i rakiety,
B) tylko cięŜar astronautów i rakiety,
C) tylko masa astronautów i rakiety,
D) cięŜar astronautów i rakiety rośnie, a ich masa się nie zmienia.

1

Odpowiedzi

2010-02-05T21:39:54+01:00