1Wyznacz ile gramów 15% i 40% roztworu kwasu azotowego należy przygotować, aby otrzymać 173,9 cm sześćennych roztworu tego kwasu o stężeniu 25%(gęsteość otrzymanego kwasy wynosi 1,15 g/cm).

2. Do 140 g nasyconego w temperaturze 20 C roztworu saletry potasowej Adam dodał 140g 6% roztworu tej saletry. Wyznacz jakie stężenie tego roztworu uzyskał w ten sposób Adam.

Prosze o szczegółowe wyjaśnienie.
Daje Najj:D:D

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T10:30:40+01:00
Witam

Zad.1 dane: c1=15%, c2=40%, V=173,9cm3, d=1,15g/cm3, c=25%
Szukane: x – masa roztw.15%
y - 40%
masa roztw. końc. m = d*V = 1,15g/cm3*173,9cm3 = 200g

c jest śr. ważoną c1 i c2 czyli c = [x*c1 + y*c2]/m czyli c*m = x*c1 + y*c2 czyli

25%*200g = x*15% + y*40% czyli 1000 = 3x + 8y oraz
200 = x + y

3x + 8y = 1000
-3x – 3y = -600
5y = 400 y = 80g kwasu 40% x = 200g – 80g = 120g kwasu 15*

zad.2 dane: m1=140g nas. Roztw. KNO3 w 20*C, m2=140g, c2=6%,
rozpuszczalność KNO3 w 20*C jest 35g/100g wody
szukane: stęż.końc. c

stęż.r.nas. c1 = 35g*100%/135g = 25,9%

jak wyżej c = [m1*c1 + m2*c2]/ [m1 + m2] = 140g*[25,9*C + 6*C]/280g = 15,95% = 16%
pozdrawiam
czarnadziura