Zad 1 podaj definicje funkcji 2 podaj def miejsca zerowego zad 3 podaj def funkcji malejące i rosnącej i stałej zad 3 sporządż wykres funkcji y= x+1 , xer zad 5 rozważ rówanie 4(x+2)=x-1 zad 6 rozwiaż rówannaie 2x+1<2 zad 7 ania za o,3 kg szynki po 27 zł za kg i o,5 kg jabłek po 2 , 50 zł za kg ile piniędzuyzapłaciła zad 8 narysuj wykres funckcji stałej zad 9 oblicz pole koła o promieniu r =3cm zad 10 oblicz długoś okręgu o promieniu r=5cm

1

Odpowiedzi

2010-02-06T10:20:29+01:00
1.Funkcja – intuicyjnie: sposób przyporządkowania każdemu elementowi danego zbioru X dokładnie jednego elementu pewnego zbioru Y.
2.Miejsce zerowe funkcji - argument, dla którego dana funkcja przyjmuje wartość 0.
3funkcja rosnąca- funkcja, której wartości rosną w miarę wzrastania argumentu, tzn. z x1 < x2 wynika f(x1) < f(x2); np. f(x) = x jest f.r., zaś f(x) = x2 jest rosnąca tylko dla x ≥ 0.
funkcja malejąca-f funkcja, której wartości maleją w miarę wzrastania argumentu, tzn. z x1 < x2 wynika f(x1) > f(x2);
funkcja stała- funkcja postaci f(x) = c, gdzie c — pewna stała liczba;
4.w załączniku
5.4(x+2)=x-1
4x + 8= x-1 | +1
4x +9 =x | -4x
9 = -3x | : -3
-3 = x
6.2x +1< 2 | -1
2x < 1 | :2
x < 0,5
7.
0.3x27zł=8,1 zł
0,5 x 2,5zł=1,25zł
8,1+1,25zł=9,35zł Odp.Zapłaciła 9,35zł.
8.to wystarczy,że namalujesz obojętne wartości
9.PIr2 (pi r kwadrat) Pi32(pi 3 do kwadratu) pole równa się 9picm2
10. 2pi r
2 pi 5= 10pi długość wynosi 10pi cm.

1 1 1