W Turbo Pascalu

1. Napisz program,który wyświetli na ekranie 10 kolejnych liczb całkowitych począwszy od 1. Przedstaw ten program za pomocą instrukcji Repeat.

2.Napisz program który obliczy sumę 10 kolejnych liczb całkowitych począwszy od 1 i wyświetl ją na ekranie, zrealizuj program za pomocą instrukcji While i Repeat.

3. Napisz program który obliczy iloczyn n liczb naturalnych za pomocą instrukcji While i Repeat.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T22:20:51+01:00
Ad. 1
Program wypisanie;
uses CRT;
var
i : integer;
begin
Clrscr;
i := 1;
repeat
write(i,', ');
i := i + 1;
until i = 11;

readln;
end.

Ad. 2 z petlą repeat

Program wypisanie;
uses CRT;
var
i : integer;
suma: integer;
begin
Clrscr;
i := 1;
suma := 0;
repeat
suma := suma + i;
i := i + 1;
until i > 10;

Write('Suma ciagu wynosi: ',suma);
readln;
end.

Ad. 2 z pętlą While

Program wypisanie;
uses CRT;
var
i : integer;
suma: integer;
begin
Clrscr;
i := 1;
suma := 0;

While i < 11 do begin

suma := suma + i;
i := i + 1;

end;

Write('Suma ciagu wynosi: ',suma);
readln;
end.