Na wykonanie koryta zużyto 154 dm 2 desek. Jaką długość ma to korytko jeśli ma ono kształt graniastosłupa o podstawie trapezu równoramiennego który ma wymiary wysokość 3dm dłuższa krawędź tego trapezu ma 6dm a krótsza krawędź trapezu ma 4 dm??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T18:11:04+01:00
A - dłuższa krawędź podstawy = 6 dm
b - krótsza krawędź podstawy = 4 dm
h - wysokość podstawy = 3 dm
P - pole powierzchni podstawy = (a + b)h/2 = (6 + 4)3/2 = 30/2 = 15 dm²
koryto ma 2 podstawy = 2 razy 15 = 30 dm²
Pc - pole powierzchni całkowitej = 154 dm²
Pb - pole powierzchni bocznej = 154 - 30 = 124 dm²
l - długość koryta = ?
d - ramię trapezu w podstawie = √h² + (a - b)/2 do kwadratu = √3² + 1² =
= √10 dm
Pb = dl + dl + bl = l(d + d + b) = l ( 2√10 + 4)
l = Pb/2√10 + 4 = 124/10,32 = 12 dm
odp
koryto ma długość 13,3 dm = 12 cm
1 1 1