Uzupelnij zdania wyrazami

Wyrazy: brush,walk,go(x2),sleep,cook,read,have

Zdania:
1........................ to the gym
2........................ lunch
3........................ to school/work
4........................ late
5........................ the paper
6........................ to an Internet cafe
7........................ your teeth
8........................ breakfast

Dam najlepsza

3

Odpowiedzi

2010-02-06T19:06:49+01:00
1.go
2.cook
3.go
4.sleep
5.read
6.walk
7.brush
8.have
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T19:10:32+01:00
1.goto the gym
2.cook lunch
3.go to school/work
4.sleep late
5.read paper
6.walk to an Internet cafe
7.brush your teeth
8.have breakfast
2010-02-06T21:39:02+01:00
1) walk
2 cook
3 go
4 sleep
5 read
6 go
7 brush
8 cook