1.Co rozumiesz pod pojęciem pracy :
a) w życiu codziennym ,
b) w sensie fizycznym ?
2.Jak można obliczyć pracę mechaniczną , gdy kierunki siły i przemieszczenia są zgodne , a wartość siły jest stała ?
3.W jakich jednostkach wyrażamy pracę ?
4.Podaj przykłady pożytecznych wysiłków , których efektem jest wykonana praca w sensie fizycznym (praca mechaniczna ).
5.Jaką prace wykonuje chłopiec , pchając ścianę siłą o wartości 120N?
6.Jaką prace wykonał Kacper , którego masa wynosi 50 kg , wspinając się ruchem jednostajnym na drzewo na wysokość 3m ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T19:33:47+01:00
1.
a) wykonywanie poleceń szefa
b) przesunięcie ciała pod wpływem zadanej siły
2.
W=F*s
W-praca
F-siła
s-droga
3.
[J] - w dżulach
4.
-przesunięcie szafy
-pójście do szkoły
-wejście na krzesło (w celu wymiany żarówki)
-itp.
5.
W=F*s
W=120N*0
W=0
6.
W-praca
Q-ciężar Kacpra
h-wysokość drzewa
g-przyspieszenie ziemskie
W=Q*h
W=m*g*h
W=50*10*3 [J]
W=1500J
1 5 1