1. Jakie kompetencje, kiedy powołano urząd nauczycielski?
2. Co to znaczy, ze Biblia jest słowem Boga i człowieka?
3. Napisz jak kościół pomaga nam przyjąć i zrozumieć Ewangelie?
4. Jakie znaczenie ma dla mojego życia księga kościoła Biblia?
5. Kto jest odpowiedzialny za poprawna interpretacje w kwestiach związanych z wiara?

KROTKO I NA TEMAT.!

Dam naj. :D

1

Odpowiedzi

  • peas
  • Rozwiązujący
2010-02-06T21:30:30+01:00
1. niestety nie znam na to odpowiedzi-jako jedyne
2. Biblia jest Słowem Boga i człowieka, gdyż została spisana przez ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego. A więc ma dwóch autorów-Boga i człowieka.
3. Kościół pomaga nam przyjąć i zrozumieć Ewangelię poprzez Mszę Świętą, na której jest ona odczytywana i tłumaczona nam na kazaniu. Również możemy poznać głębię Ewangelii na kołach biblijnych i wspólnotach kościelnych.
4. Biblia ma dla mnie ogromne znaczenie. Są w niej zawarte niezwykłe wskazówki Boga skierowane do nas, rozwiązania naszych problemów, ale także jest sposobem na czczenie naszego Pana.
5. Za poprawną interpretację w kwestiach związanych z wiarą może być odpowiedzialny każdy głęboko wierzący i interesujący się tą tematyką, lecz w szczególnej mierze są za to
odpowiedzialni duchowni-zakonnicy, Siostry i kapłani.