Uporządkuj jedniomian:
a) (-4)*2(-3 i 1/8)*1/5
b)(-0,1)*x*10xy do kwadratu
c) (-a)*6x do kwadratu*(-5y)*(-0,4)
d)1/2*x*x*x*(-2y)*(-y)*(-y)
e) 1/2ababababab*(-2)
f) (-1)*(-1)*(-1)*xyxy*(-1)
g) (-3)do kwadratu*(-3)*a do kwadratubb*(-3)
h) 6mndo kwadratu*1/3mn do szescianu*(-2)*n
zad2 odczytaj wspolczyniki jednomianow.
4y do szescianu -1/2a do kwadratubc 0,8mx x do kwadratu -a ab -22

1

Odpowiedzi

2010-02-06T22:08:25+01:00
Uporządkuj jedniomian:
a) (-4)*2(-3 i 1/8)*1/5
= (-4)*2*(-25/8)*(1/5)=
= (- 8)*(-5/8)=
= 5
b)(-0,1)*x*10xy do kwadratu=
= -x²y²
c) (-a)*6x do kwadratu*(-5y)*(-0,4)=

d)1/2*x*x*x*(-2y)*(-y)*(-y)=
= x³y³

e) 1/2ababababab*(-2)=
= - a⁵b⁵

f) (-1)*(-1)*(-1)*xyxy*(-1)=
= x²y²

g) (-3)do kwadratu*(-3)*a do kwadratubb*(-3)=
= (-3)²*(-3)a² *b*b*(-3)=
= 9 *(-3)a² *b²(-3)=
= 81a²b²

h) 6mndo kwadratu*1/3mn do szescianu*(-2)*n=
= 6mn²*(1/3)mn³*(-2)*n=
= -4 m²n⁶

zad2 odczytaj wspolczyniki jednomianow.
4y do szescianu -1/2a do kwadratubc 0,8mx x do kwadratu -a ab -22

4y³ - 1/2a²*bc*0,8mxx² -ab-22=
= 4y³ - 0,4a²bcmx³- a²b-22=

Wspołczynniki jednomianów: 4, -0,4 - 1, -22