Odpowiedzi

2010-02-06T21:32:52+01:00
Dane
Objętość gdyż mamy dane wymiary stropu
V=20cmx12mx6m
V= 0,2 m x 12m x 6m tutaj zamieniliśmy jednostkę 20 cm na 0,2m
bo gęstość ma jednostkę kg/m sześ
V=14,4 m sześ Gęstość betonu
d= 2400kg/m sześ
Obliczyć
m=?
Q -ciężar
Wzór
d=m/V
Rozwiązanie
d=m/V
przekształcamy wzór i wyznaczamy z niego masę m
m=d*V
podstawiamy dane i otrzymujemy
m=2400kg/m sześ * 14,4 m sześ po uproszczeniu jednostek mamy
m=34560 kg
Q=m*g
Q=34560kg*10N/kg
Q=345600N
Odpowiedź
masa stropu wynosi 34560 kg, a ciężar 345600N
3 2 3
2010-02-06T21:34:18+01:00
Dane:
a = 20 cm
b= 12 m
c= 6 m ( w danych chyba jest błąd bo sala nie może mieć szerokości 6 cm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
ρ = 2400 [kg/m³]
Rozw.:
Ciężar obliczymy ze wzoru
F = m × g
ale nie mamy masy więc ją obliczymy ze wzoru
m = ρ × V
wcześniej jednak musimy obliczyć objętość
V = a×b×c = 0,2m × 12 m × 6m = 14,4 m³
m = ρ × V = 2400 [kg/m³] × 14,4 m³ = 34560 kg
F = m × g = 34560 kg × 10 [m/s²] = 345600 N
Proszę sprawdzić jeszcze rachunki bo robiłem to na szybko i mogłem się pomylić. Ale sam model rozwiązania jest na pewno dobry!
3 5 3