1. Zapisz w prostrzej postaci:
a) 8 √7 +√7
b) 10+ 5√6 - 2√6
c) 2√13 - 1 + √13
d) 3∛10 -∛10
e) -∛5 + ∛-5
f) 3∛9 - ∛-9
2. Zapisz w jak najprostrzej postaci:
a) √7² + √6 - (√6)²
b) ∛12³ - (√17)²
c) 3√5² + 2√5 - 2∛(-5)³
d) -∛5³ - ³7 - ³
3. wpisz znak = lub ≠
2,5√3 × 4√3 10×3
3√3 × (2√3)² 36√3
3∛6 × 2(√6)² 6×6
√3× (2√3)³ 8×9

2

Odpowiedzi

2009-10-08T17:41:17+02:00
1.
a)9√7
b)13√6
c)2√13
d)2³√10
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-08T18:14:28+02:00
1. Zapisz w prostrzej postaci:
a) 8 √7 +√7=9√7
b) 10+ 5√6 - 2√6=10-3√6
c) 2√13 - 1 + √13=3√13-1
d) 3∛10 -∛10=2∛10
e) -∛5 + ∛-5=-2∛5
f) 3∛9 - ∛-9=2∛9

2. Zapisz w jak najprostrzej postaci:
a) √7² + √6 - (√6)²=7+√6-6=1+√6
b) ∛12³ - (√17)²=12-17=-5
c) 3√5² + 2√5 - 2∛(-5)³=15+2√5+10³√5
d) -∛5³ - ³7 - ³niedokonczone
3. wpisz znak = lub ≠
2,5√3 × 4√3 =10×3
3√3 × (2√3)² ≠36√3
3∛6 × 2(√6)² ≠6×6
√3× (2√3)³≠ 8×9