Przyjzy sie rownianiom.
I.x+5=10 II.2x+10=20 III.-3-15=-30
IV.x+1=6 V.5x+5=4x=10

-sprawdz czy liczba spełniająca IiII spełnia pozostałe równania.
-Co trzeba zrobic aby z rOwnania I otrzymac rownanie III?
Co aby otrzymac równanie IV? JAK otrzymac rownanie V?
- W jaki sposóp mozna otrzymac z rownania V rownanie I?
-Utwórz w podobny sposóp cztery inne równania które będą miały takie samo rozwiązanie jak równanie pierwsze.

Mają byc sposoby w jaki rozwiązano te podpunkty.
-jeden podpunkt.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-06T22:55:43+01:00
- I. x+5=10
x=10-5
x=5

II. 2x+10=20
2x=20-10
2x=10/:2
x=5

III.-3-15=-30
(?) ponieważ nie ma X i znaku mnożenia

IV.x+1=6
x=6-1
x=5

V.5x+5=4x=10
5x+5≠4x≠10
-