Na lokatę roczną, której oprocentowanie wynosi p%, wpłacono kwotę K zł. oblicz, jaki będzie stan tej lokaty po upływie n lat, jeśli:
a) K=4000, p%=3%, n=5
b) K=1200, p%=5%, n=10
c) K=35000, p%=2%, n=8
d) K=5500, p%=3,5%, n=6

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T10:33:00+01:00
A)k₅=4000(1+3/100)⁵
k₅=4000(1,03)⁵
k₅=4637,10zł

b)k₁₀=1200(1,05)¹⁰
k₁₀=1954,68zł

c)k₈=35000(1,02)⁸
k₈=41008,07zł

d)k₆=5500(1,035)⁶
k₆=6760,90zł
3 3 3