Odpowiedzi

2010-02-07T10:45:30+01:00
Zawód lekarza to bardzo odpowiedzialny zawód.Osoba podejmująca ten zawód musi pamiętać o konsekwencjach. Trzeba umieć uratować czyjeś życie. Zdarzają się różne ciężkie przypadki chorób. Jeżeli nasz pacjent umrze trzeba wziąść na siebie odpowiedzialność. Podczas wykonywania tego zawodu trzeba być trzeźwym. Osoby pijane utracą uprawnienia do wykonywania zawodu.Medical profession is a very responsible zawód.Osoba undertaking this profession must be mindful of the consequences. One must be able to save someone's life. There are various severe diseases. If our patients will die proud to have responsibility. During practice this profession you have to be sober. Intoxicated person will lose the right to practice.
2 3 2
2010-02-07T10:45:35+01:00
Occurs in the theater or on a film set. Has a good memory to memorize the text, know how to express different emotions. Goes well the different scenes - actor
Występuje w teatrze lub na planie filmowym. Ma dobrą pamięć do zapamiętywania tekstu, umie wyrażać różne emocje. Świetnie udaje różne sceny - aktor
2 1 2
2010-02-07T10:52:06+01:00
I would like to bring you the future of the profession which is a soldier. Military service is for both women and men. "Cats" are of course treated worse by the command. This profession teaches strength and self-confidence. Working in the army will also develop our skills. This is a very interesting job. Most of the great soldiers eagerly waiting for the shooting and tracking the flight of aircraft. Classes are organized in an interesting and illustrative way. Everyone needs to remember everything. Working in the army is also well paid. If a man joining the army is married and is living with the family business flat. This is very useful because more and more people want to join a professional service. Now it is a profession of honor.

Pragnę przybliżyć wam zawód przyszłości jakim jest żołnierz. Służba w wojsku jest zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. "Koty" są oczywiście traktowane gorzej przez dowództwo. Zawód ten uczy wytrzymałości i wiary we własne siły. Praca w wojsku pozwoli również na rozwijanie naszych umiejętności. Jest to bardzo ciekawa praca. Najczęściej z wielką niecierpliwością żołnierze czekają na strzelanie i śledzenie lotu samolotów. Zajęcia są organizowane w ciekawy i obrazowy sposób. Każdy zapamięta wszystko co musi. Praca w wojsku jest również dobrze płatna. Jeśli mężczyzna wstępujący do wojska jest w związku małżeńskim otrzymuje wraz z rodziną mieszkanie służbowe. Jest to bardzo przydatne dlatego coraz więcej osób chce wstąpić do zawodowej służby. Teraz jest to zawód honoru.
2 3 2