Wyjaśnij pojęcia:
1.System totalitarny
2.republika parlamentarna
3. ,,Wielka czystka''
4.rozkułaszenie wsi
5.wojna celna
6. proces brzeski
7.polityka równowagi
8. liga narodów
9.ład wersalski
10.republika weimarska
11. narodowy socjalizm
12.trzecia rzesz

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T11:50:30+01:00
1.System totalitarny - system rządów dążący do przejęcia całkowitej władzy nad społeczeństwem za pomocą monopolu partyjnego, ideologii, terroru.
2. Republika parlamentarna - ustrój, w którym uprawnieni do głosowania wybierają swoich parlamentarzystów jako swoich przedstawicieli.
3. "Wielka czystka'' - okres w historii ZSRR (lata 30. XX w.), który charakteryzował się szczególnym nasileniem terroru policyjnego NKWD.
4. Rozkułaczenie wsi - kolektywizacja wsi, czyli wywłaszczenie rolników i przejęcie zarządzania wsią przez aparat państwowy.
5. Wojna celna - stan, w którym dwa państwa lub bloki państw podwyższają wobec siebie stawki celne, dążąc do wywarcia nacisku na stronę przeciwną lub zachwiania podstaw gospodarki oponenta.
6. Proces brzeski - polityczny proces sądowy przywódców Centrolewu, przeprowadzony w dniach 26 października 1931–13 stycznia 1932 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie.
7. Polityka równowagi - polityka Polski w okresie 20-lecia międzywojennego polegająca na utrzymywaniu dobrych stosunków ze wszystkimi sąsiadami.
8. Liga Narodów - organizacja powołana przez konferencję wersalską. Jej celem było utrzymanie pokoju na świecie.
9. Ład wersalski - system porozumień międzynarodowych ustalonych traktatem wersalskim.
10. Republika Weimarska - potoczna nazwa państwa niemieckiego istniejącego w latach 1919-1933.
11. Narodowy socjalizm (nazizm) - niemiecka ideologia państwowa w czasie sprawowania władzy przez NSDAP. Nazizm głosił: rasizm (szczególnie w stosunku do Żydów i Cyganów), rządy jednostki, interwencjonizm państwowy.
12. Trzecia Rzesza - nieoficjalna nazwa państwa niemieckiego pod rządami NSDAP w latach 1933–1945 – oficjalnie państwo nosiło nazwę Rzesza Niemiecka (Deutsches Reich), używano także nazwy Wielka Rzesza Niemiecka (Großdeutsches Reich).
14 4 14
2010-02-07T12:41:04+01:00
1 jedna osoba sprawuje władze inie ma swobody np. do mediow, poglosni radiowych itp.
2 rzady sprawuje parlament
9. inaczej traktat wersalski
12. nazwa Niemiec
5 2 5