Zad 3: Uporządkuj jednomiany:
a) -4*x*y*(-2)*z
b) a*a*a*(-a)
c) 2x*4x*(-½)x
d) -y*3x*(-2)*x*3y

Zad 4: Zredukuj wyrazy podobne:
a) -5x-8+4y-y-7x-9y
b) 5x-y+4z-2x+9-3x+y
c) 6x²-2xy+5y+2x²-xy-3y-5x²+ 2xy+y

Zad 5: Oblicz wartość liczbową następujących wyrażeń:

a) 2a³ - 4a²b +1 dla a=-4, b= 2

Zad 6: Przedstaw wyrażenia najprostrzej postaci:

a) (4x+3y) - (11x - 3y)+(5x-10)
b) -2x-(3-5x)+(4x-1)

2

Odpowiedzi

2010-02-07T12:25:38+01:00
Zad 3: Uporządkuj jednomiany:
a) -4*x*y*(-2)*z=8xyz
b) a*a*a*(-a)=-a(do czwartej)
c) 2x*4x*(-½)x=-4x²
d) -y*3x*(-2)*x*3y=-18x²y²

Zad 4: Zredukuj wyrazy podobne:
a) -5x-8+4y-y-7x-9y=-12x-15-12y
b) 5x-y+4z-2x+9-3x+y=4z+9
c) 6x²-2xy+5y+2x²-xy-3y-5x²+ 2xy+y=3x²-xy_3y

Zad 5: Oblicz wartość liczbową następujących wyrażeń:

a) 2a³ - 4a²b +1 dla
a=-4,
b= 2
-128+129=1

Zad 6: Przedstaw wyrażenia najprostrzej postaci:

a) (4x+3y) - (11x - 3y)+(5x-10)=-2x-10
b) -2x-(3-5x)+(4x-1) = -3x-4
2010-02-07T12:27:23+01:00
Zad3
a) -4*x*y*(-2)*z= 8xyz
b) a*a*a*(-a)=-a(do sześcianu)
c) 2x*4x*(-½)x=-½*9x
d) -y*3x*(-2)*x*3y=2*4x*2y
Zad 4
a) -5x-8+4y-y-7x-9y=-8-13y-12x
b) 5x-y+4z-2x+9-3x+y=-5x+5x-9+4z=-9+4z
c) 6x²-2xy+5y+2x²-xy-3y-5x²+ 2xy+y=3x²-1xy+3y
Zad 5:
a) 2a³ - 4a²b +1 dla a=-4, b= 2
2-4³-4-4²*2+1=2-64-4-16*2+1=-64-4-32+1=-100+1=-99
Zad 6
a) (4x+3y) - (11x - 3y)+(5x-10)=4x+3y-11x+3y+5x-10=-2x+6y-10
b) -2x-(3-5x)+(4x-1)=-2x-3+5x+4x-1=7x-4
:)