W wyniku spalania 6,51 mg pewnego węglowodoru utworzyło się 20,47mg tlenku węgla (IV) oraz 8,36 mg wody. Masa cząsteczkowa tego związku wynosi 28u.
a) ustal wzór sumaryczny i strukturalny tego związku
b) określ skład procentowy tego związku
c)napisz równania reakcji tego związku z wodorem, chlorem i bromowodorkiem.
d) podaj nazwy produktów i określ typ reakcji

1

Odpowiedzi

2010-02-07T14:13:59+01:00

a)spalanie zachodzi przy udziale tlenu wiemy więc, że
x + O₂ ---> CO₂ + H₂O
Wiemy też, że szukany związek to węglowodór (związek węgla i wodoru, więc musimy zbilansować tlen i dowiemy się ile w związku jest węgla i wodoru
CxH₄ + 2O₂ ---> CO₂ + 2H₂0
CH₄ = 12u + 4×1u = 16u
Potrzebujemy 28u wiec 28u-16u=12u, a 12u przypada na 1 atom węgla więc
C₂H₄ + 3O₂ ---> 2CO₂ + 2H₂0
C₂H₄ = 2×12 + 4×1 = 24u + 4u = 28u

wzór strukturalny
H₂=C=C=H₂

b)
H₄=4u
C₂=24u

28u-100%
24u-x

x=24×100 / 28
x=85,7% węgla

c)d)
addycja wodoru - etan (reakcja syntezy)
C₂H₄ + H₂ ---> 2CH₃
addycja chloru - dichloroetan (reakcja syntezy)
C₂H₄ + Cl₂ ---> C₂H₄Cl₂
reakcja przyłączenia
C₂H₄ + Br₂ ---> C₂H₄Br₂
3 3 3