Odpowiedzi

2010-02-07T14:39:00+01:00
W drugiej połowie V w. armia rzymska składała się w znacznej części z germańskich Wizygotów , Franków i Almanów. W 473 r.n.e. germański wódz Odoaker , dowódca najemnych wojsk germańskich w służbie młodocianego Cesarza Zachodniorzymskiego Romulusa Augustyna , wypowiedział mu posłuszeństwo i ogłosił się królem Italii , a insygnia władzy cesarskiej odesłał do Konstantynopola . Cesarstwo przestało istnieć.

na bazie podręcznika