Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T15:05:51+01:00
Białowieski Park Narodowy- obszar chroniony w Puszczy Białowieskiej, graniczy z parkiem białoruskim. Utworzony w 1947, od 1977 Światowy Rezerwat Biosfery, wpisany przez UNESCO na Listę Światowego Dziedzictwa Kult. i Przyrodniczego. Powierzchnia: 53, 48 km 2 ( pod ochroną ścisłą 47, 47 km 2)
Obejmuje fragment zachowanych pierwotnych lasów Niżu Środkowoeuropejskiego; duże zróżnicowanie zespołów roślinnych, bogactwo gatunków flory i fauny.
Symbol: żubr ;P

mam nadzieję że pomogłam ;P
9 4 9
2010-02-07T16:35:57+01:00
1932 -rok powstania to najstarszy PN w Polsce Zubr -symbol.
4 1 4
2010-02-07T16:52:27+01:00
Położony jest w północno-wschodniej części Polski, w województwie podlaskim. Zajmuje centralną część Puszczy Białowieskiej.


Za początki jego istnienia przyjmuje się rok 1921, kiedy na części obecnego obszaru Parku utworzono leśnictwo „Rezerwat”. W roku 1932 leśnictwo „Rezerwat” zostało przekształcone w „Park Narodowy w Białowieży”. W 1947 roku jednostkę tę restytuowano jako Białowieski Park Narodowy, pod tą nazwą funkcjonuje do dziś.

Park zajmuje powierzchnię 10 517,27 ha, co stanowi 1/6 polskiej części Puszczy Białowieskiej. Pod ochroną ścisłą znajduje się 5725,75 ha, pod ochroną czynną 4438,20 ha, ochrona krajobrazowa prowadzona jest na obszarze 353,32 ha. Wokół Parku utworzona jest strefa ochronna – otulina, która obejmuje lasy zagospodarowane o powierzchni 3224,26 ha.
5 2 5