Rozwiąż zadania:
1.Jedna z przyprostokątnych trójkąta prostokątnego ma długość 0,6 dm. a pole trójkąta wynosi 12,3 cm². Ile cm ma druga przyprostokątna ?

2. Trzy miejskie ulice przecinają się tak, że wyznaczają powierzchnię w kształcie trójkąta, na której mieści się skwer z fontanną. Pole trójkąta na planie w skali 1 : 100 wynosi 15 cm ².
Ile m²zajmuje skwer w rzeczywistości? Ile to arów ?

3.Dany jest trójkąt o polu równym 10 1/2 cm²Jeden z boków trójkąta ma długość 1 dm. Ile cm ma wysokość tego trójkąta opuszczona na dany bok?

4. Trzy polne dróżki przecinają się tak, że ograniczają powierzchnię zagajnika w kształcie trójkąta. Na planie w skali 1 : 100 pole trójkąta wynosi 1,2 dm². Ile m² zajmuje zagajnik? Ile to arów.

Proszę o pełne działania i zrobienie wszystkich zadań.!
Mam na jutro więc proszę jak najszybciej.!
Daję max ;]

dzięki ;)))))

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T15:56:15+01:00
1.Jedna z przyprostokątnych trójkąta prostokątnego ma długość 0,6 dm. a pole trójkąta wynosi 12,3 cm². Ile cm ma druga przyprostokątna ?

a = 0,6 dm = 6 cm
P = 12,3 cm²
b = ? - przyprostokatna

P = 1/2*a*b
P = 12,3 cm²
1/2*a*b = 12,3 cm² /*2
a*b = 24,3 cm²
6 cm*b = 24,3 cm²
b = 24,3 cm² : 6 cm
b = 4,1 cm

2. Trzy miejskie ulice przecinają się tak, że wyznaczają powierzchnię w kształcie trójkąta, na której mieści się skwer z fontanną. Pole trójkąta na planie w skali 1 : 100 wynosi 15 cm ².
Ile m²zajmuje skwer w rzeczywistości? Ile to arów ?

P = 15 cm²
k = 1 : 100

P skweru w rzeczywistości = ?

K = 1 : 100
tzn. 1 cm na planie = 100 cm w rzeczywistości
1 cm na planie = 1 m w rzeczywistości
1 cm² na planie = 1m² w rzeczywistości
P skweru = 15 cm² * 1m²/cm² = 15 m²
P skweru = 15 m²
1 a = 100m²

P skweru = 15 m² : 100m²/a = 0,15a

3.Dany jest trójkąt o polu równym 10 1/2 cm²Jeden z boków trójkąta ma długość 1 dm. Ile cm ma wysokość tego trójkąta opuszczona na dany bok?

P = 10½ cm²
a = 1 dm = 10 cm
h = ? - wysoość opuszczona na bok a
P tr. = 1/2*a*h = 10,5 cm² /*2
a*h = 21 cm²
10 cm*h = 21 cm²
h = 21 cm² : 10 cm
h = 2,1 cm

4. Trzy polne dróżki przecinają się tak, że ograniczają powierzchnię zagajnika w kształcie trójkąta. Na planie w skali 1 : 100 pole trójkąta wynosi 1,2 dm². Ile m² zajmuje zagajnik? Ile to arów.

P tr. = 1,2 dm² = 1,2 dm²*100cm²/dm² = 120 cm²
K = 1 : 100

P zag.= ?

tzn. 1 cm na planie = 100 cm w rzeczywistości
1 cm na planie = 1 m w rzeczywistości
1 cm² na planie = 1m² w rzeczywistości
P zag. = 120 cm²*1m²/1cm²
P zag. = 120 m²
1 a = 100m²
P zag. = 120 m² : 100m²/a
P zag = 1,2 a
1 5 1
2010-02-07T17:48:09+01:00
Ad 1.
a - jedna przyprostokątna (podstawa)
b - druga przyprostokątna (wysokość)
P=12,3cm²
a=0,6dm=6cm

P=12,3
½ab=12,3 /x2
6b=24,6 /:6
b=4,1 (cm)

Ad 2.
1:100 - skala
15cm² - pole skweru na mapie

1cm na mapie = 100cm w rzeczywistości
1cm na mapie = 1m w rzeczywistości
15cm² na mapie = 15m² w rzeczywistości

Ad 3.
P=10½cm²
a=1dm=10cm - długość podstawy

P=½ah
10½=½x10xh
5h=10½ /:5
h= 2,1(cm)

Ad 4.
1:100 - skala
1,2dm²=1200cm² - wielkość zagajnika na mapie

1 : 100
1cm na mapie = 100cm w rzeczywistości
1cm na mapie = 1m w rzeczywistości
1200cm² na mapie = 1200m² w rzeczywistości

1200m²=12a

Ps. nie zapomnij o odpowiedziach i sory za te dziecinne rozwiązania z tą mapą, nie za bardzo idzie mi obliczanie skali