Odpowiedzi

2010-02-07T16:42:46+01:00
Reakcja zobojętniania:
KOH + HNO₃ ----> KNO₃ + H₂O

kwas z metalem:

Mg + H₂SO₄ -----> MgSO₄ + H₂