Słuchajcie! Pomóżcie mi muszę mieć to zadanie na jutro! ! !

Polecenie:
Napisz list do przyjaciela, w którym zamieścisz relację z wydarzenia opisanego w dziejach apostolskich (Dz 8, 18-24).
Zamieść w liście ocenę wydarzenia oraz swoją opinię.
List napisz z punktu widzenia przypadkowego mieszkańca Samarii.

Tekst do tego zadania:

Kiedy Szymon ujrzał, że Apostołowie przez nakładanie
rąk udzielali Ducha Świętego, przyniósł im pieniądze.
,,Dajcie i mnię tę władzę - powiedział - aby każdy, na
kogo nałożę ręce, otrzymał Ducha Świętego'. ,,Niech
pieniądze twoje przepadną razem z tobą - odpowiadział
mu Piotr - gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za
pieniądze. Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo
serce twoje nie jest prawe wobec Boga. Odwróć się więc
od swego grzechu i proś Pana, a może ci odpuści twój
zamiar. Bo widzę, że jesteś żółcią gorzką i wiązką
nieprawości'. A Szymon odpowiedział: ,,Módlcie się za
mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, coście
powiedzieli'

1

Odpowiedzi

2010-02-07T17:04:21+01:00
Drogi Przyjacielu!
Dziś byłam świadkiem pewnego wydarzenia a mianowicie Szymon chcąc zyskać Ducha Świętego przyczynił się do haniebnego czynu - "łapówki" Myślał, że gdy da apostołom "judaszowe pieniądze" Ci uraczą go cząstką Ducha Świętego. Ci zaś ujrzawszy pieniądze oburzyli się i odrzucili jego propozycję mówiąc, że jego serce jest nieczyste. Wychodząc powiedział :"Módlcie się za mną do Pana, aby nie spotkało mnie nic z tego, coście powiedzieli" Widziałem jego smutek na twarzy. Man nadzijee ze odpiszesz cos pozytywnego na ten temat
Twój oddany przyjciel.
1 5 1