Z działa o masie 11000kg następuje strzał w kierunku poziomym. Masa pocisku wynosi 54kg. Oblicz szybkość z jaką działo zostaje odrzucone wstecz jeśli szybkość pocisku wynosi 900m/s.
Proszę o obliczenia zadania na poziomie 1klasy liceum.
Aby twoja odpowiedź była najlepsza należy napisać obliczenia z wytłumaczeniem.

2

Odpowiedzi

2010-02-07T17:34:47+01:00
Skorzystamy z zasady zachowania pędu. Pęd układu przed wystrzałem wynosi 0, dlatego całkowity pęd układu po wystrzale też musi wynosić 0.
m1*v1 - m2*v2 = 0
m1*v1 = m2*v2
gdzie:
m1 - masa działa
v1 - prędkość działa
m2 - masa pocisku
v2 prędkość pocisku
Powyższa zależność oznacza, że pęd działa i pęd pocisku muszą być równe co do wartości.

Dlatego prędkość działa po przekształceniu wzoru to:
v1 = m2*v2 / m1 = 54kg * 900m/s / 11000kg = 4,42 m/s
5 4 5
2010-02-07T17:40:49+01:00
Dane
md - masa działa = 11000 kg
mp - masa pocisku = 54 kg
vp - prędkość pocisku = 900 m/s
szukane
vo - prędkość odrzutu
Działo i pocisk stanowią zamknięty układ ciał , gdzie początkowa suma pędów
= 0 stąd można napisać
mpvp + mdvo = 0
mdvo = - mpvp
vo = - mpvp/md = - 54 razy 900/11000 = - 48600/11000 = - 4,42 m/s
odp
prędkość odrzutu vo = - 4,42 m/s ( wartość jest ujemna ponieważ kierunek jest przeciwny do kierunku pocisku)

3 3 3