Dany jest ostrosłup prawidłowy trójkątny ABCS, w którym pole przekroju przechodzącego przez wierzchołek i wysokość podstawy wynosi 12√3cm². oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość tego ostrosłupa, jeżeli długość krawędzi podstawy wynosi 6cm.??

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T12:06:51+01:00
Pole podstawy=6do kwadratu*pierwiastek z 3/4=36*pierwiastek z 3/4=9pierwiastków z 3
Wysokość podstawy=6*pierwiastek z 3/2= 3pierwiastki z 3

Pole przekroju =a*b
Pole przekroju =12pierwiastków z 3
b=Pp/a
b=12pierwiastków z 3/ 3pierwiastki z 3= 4
b=4 czyli wysokość ostrosłupa jest 4

V(objętość)=Pp*H/3=9pierwiastków z 3 *4 /3= 12pierwiastków z 3 (cm3)
Pc=2Pp+3Pb
Pc=(2*9pierwiastków z 3)+(3*6*4)=18pierwiastków z 3 +72