Przetłumaczy m to ktoś?? PILNE;/
Kilka dni przed Wigilię robimy zakupy, przystrajamy dom, sprzątamy i ubieramy choinkę. Zawieszamy na niej lampki, łańcuchy, słodycze. Zawsze pomagam mamie w przygotowaniu świątecznych potraw. Na naszym stole znajdują się: barszcz, kapusta z grzybami, sałatki warzywne, sos grzybowy, makiełki,chleb, owoce. Kolację wigilijną sędzamy w domu. Jemy, rozmawiamy, śpiewamy kolędy i dzielimy się opłatkiem. Póżniej odwiedzamy babcię i dziadka.
Nowy rok śpedzilam w domu z przyjaciólmi. Rozmawialiśmy, śmialiśy się, o północy wznieślismy noworoczy toast.
Według mnie symbolem Bożego Narodzenia jest opłatek, a Nowego roku noworoczny toast.
Boże narodzenie to moje ulobione święto. Chciałabym, aby kolejny były podobne do tegorocznego.

3

Odpowiedzi

2010-02-07T18:18:05+01:00
We make several days before eve shopping, house przystrajamy, we clear and we dress christmas tree. We hinge (suspend) lamps on her (it), chains, candies. I help mum in preparation of festive dish always. They be placed on our table borsch, cole with mushrooms, vegetable salads, mushroom sauce, makiełki, bread, fruits. In house eve supper sędzamy. We eat, we talk, we sing christmas carol and we are divided opłatkiem. We visit grandmother Póżniej and grandfather. New year in house with (from) śpedzilam przyjaciólmi. We talked, śmialiśy, about midnight (north) toast wznieślismy noworoczy. There is symbol of christmas according to I opłatek, but new-year toast new year. Christmas it my holy < holiday > ulobione. I would like, in order to similar to this year's was next.

2010-02-07T18:26:07+01:00
Ein paar Tage vor Weihnachten haben wir im Shop, verschönert Haus-, Reinigungs-und Verschleiß eines Weihnachtsbaumes. Ausgesetzt auf die Lichter, Ketten, Süßigkeiten. Immer hilft meiner Mutter festlichen Essen vorbereitet. An unserem Tisch gibt es: Suppe, Sauerkraut mit Pilzen, Gemüse-Salate, Pilzsoße, makiełki, Brot, Obst. Weihnachtsessen zu Hause Ref. Wir essen, reden, singen Weihnachtslieder und teilen sich die Wafer. Später besuchen wir Oma und Opa.
Verbrauchte das neue Jahr zu Hause mit Freunden. Wir unterhielten uns, śmialiśy bis Mitternacht noworoczy Wir hoben ein Toast.
Für mich ist das Symbol für Weihnachten wird der Wafer, und Neujahr New Year's Toast.
Weihnachten ist mein Urlaub ulobione. Ich möchte noch einmal ähnlich waren in diesem Jahr.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T19:02:14+01:00
За несколько дней до Рождества мы магазина, украшенные дома, уборка и носить елку. Подвешенный на фары, цепи, сладости. Всегда помогает моей матери готовить праздничную пищу. На нашем столе есть: суп, капусту с грибами, овощные салаты, грибной соус, makiełki, хлеб, фрукты. Рождественский ужин дома Ref. Мы едим, говорить, петь гимны и обмениваться пластины. Позже мы визита бабушкой и дедушкой.
Отработанные новый год дома с друзьями. Мы говорили, śmialiśy до полуночи noworoczy Мы подняли тост.
Для меня символом Рождества лепешку, и тосты Новый Год Новый Год.
Рождество ulobione мой праздник. Я хотел бы вновь были похожи на этот год.
(nie wiem czy chodziło ci o ten jezyk)