Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T18:17:32+01:00
Był synem rybaka z północnej Rosji. Przyrodnik, filozof, filolog i poeta rosyjski, profesor chemii Uniwersytetu w Petersburgu (1745–1757), współzałożyciel Uniwersytetu w Moskwie (1755), od 1760 członek Szwedzkiej Akademii nauk, od 1764 Bolońskiej Akademii Nauk. Odkrył (w 1748 niezależnie od A. Lavoisiera) prawo zachowania masy w reakcjach chemicznych, ogłosił nowatorskie prace dotyczące ciepła, gazów, cieczy i roztworów. Prowadził też badania nad technologią szkieł, skonstruował refraktometr i fotometr. Wyjaśnił i opisał powstawanie wielu kopalin użytecznych, m.in. węgla kamiennego. Próbował wyjaśnić istotę wyładowań elektrycznych w atmosferze oraz zjawisko zorzy polarnej.