Odpowiedzi

2011-07-10T15:19:14+02:00

MgO+H_2O-->Mg(OH)_2\\ N_2O_3+H_2O-->2HNO_2\\ SO_2+H_2O-->H_2SO_3\\ K_2O+H_2O-->2KOH

 

pozostałe z wodą nie reagują