2x-y=4
x+y=11
(to jest w klamerce,jak każde inne w tym zadaniu).

x-2x=-3
2x+3y=8

3x-4y=14
-2x+7y=-18

4x-2y=6
3x+6y=12

2x-3y=-5
-x+5y=6

x-y=5
3x+4y=8

x+y=3
x-2y=6

Bardzo was proszę o rozwiązanie tych zadań najlepiej i jak najszybciej. PROSZĘ!!!

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T19:06:33+01:00
2x-y=4
x+y=11/ -x
2x-y =4
y= x-11
2x- x-11= 4
y=x-11
x-11 =4 /+11
y=x-11
x= 15
y= 4

x-2x=-3
2x+3y=8
-x = -3 /*(-1)
2x+3y= 8
x=3
6+ 3y=8 /-6
x=3
3y= 2 /:3
y= 2/3

3x-4y=14
-2x+7y=-18 /-7y
3x-4y =14
-2x= -18-7y/:(-2)
3x-4y=14
x= 9 -3,5 y
27-10,5 y -4y= 14
x=9-3,5y
27-( -14,5 y)=14/-27
-14,5 y= 13 /: (-14,5)
y=- 0,89

1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-07T19:15:36+01:00
A)2x-y=4
x+y=11

3x=15 /:3
x=5

2x-y=4
x=5

2*5-y=4
x=5

10-y=4
x=5

-y=4-10
x=5

-y=-6
x=5

y=6
x=5


b)x-2x=-3
2x+3y=8

-x=-3
2x+3y=8

x=3
2*3+3y=8

x=3
6+3y=8

x=3
3y=8-6

x=3
3y=2 /:3

x=3
y=2/3


c)3x-4y=14
-2x+7y=-18 I*1,5

3x-4y=14
-3x+10,5y=-27

6,5y=-13/:6,5
y=-2

3x-4y=14
y=-2

3x-4*(-2)=14
y=-2

3x+8=14
y=-2

3x=14-8
y=-2

3x=6 /:3
y=-2

x=2
y=-2

d) 4x-2y=6 I*3
3x+6y=12

12x-6y=18
3x+6y=12

15x=30 /:15
x=2

3x+6y=12
x=2

3*2+6y=12
x=2

6+6y=12
x=2

6y=12-6
x=2

6y=6 /:6
x=2

y=1
x=2

e) 2x-3y=-5
-x+5y=6 /*2

2x-3y=-5
-2x+10y=12

7y=7 /:7
y=1

2x-3y=-5
y=1

2x-3*1=-5
y=1

2x-3=-5
y=1

2x=-5+3
y=1

2x=-2 /:2
y=1

x=-1
y=1

f)x-y=5 I*3
3x+4y=8

3x-3y=15
3x+4y=8

y=23

3x-3y=15
y=23

3x-3*23=15
y=23

3x-69=15
y=23

3x=15+69
y=23

3x=84 /:3
y=23

x=28
y=23

g) x+y=3 I*2
x-2y=6

2x+2y=6
x-2y=6

3x=12 /:3
x=4

x-2y=6
x=4

4-2y=6
x=4

-2y=6-4
x=4

-2y=2 /:(-2)
x=4

y=-1
x=4
1 5 1
  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T19:18:28+01:00
X+y=3/*2
x-2y=6

2x+2y=6
x-2y=6
_________ +

2x+x=6+6
3x=12/3
x=4

4+y=3
y=7
x=4

___________________________________
x-y=5/*(-3)
3x+4y=8

-3x+3y=-15
3x+4y=8
___________ +
3y+4y=-15+8
7y=-7/:7
y=1

x-1=5
-x=4/:(-1)
x=4


___________________________________
2x-3y=-5
-x+5y=6/*2

2x-3y=-5
-2x+10y=12
________________ +
-3y+10y=-5+12
7y=7/:7
y=1

2x-3*1=-5
2x-3=-5
2x=-2/:2
x=-1
y=1
_______________________________
4x-2y=6/*3
3x+6y=12

12x-6y=18
3x+6y=12
___________ +
12x+3x=18+12
15x=30/:15
x=2

4*2-2y=6
8-2y=6
-2y=6-8
-2y=-2/(-2)
y=2
x=2
_____________________________________
3x-4y=14/*2
-2x+7y=-18/*3

6x-8y=28
-6x+21y=-54
________________ +
-8y+21y=28-54
13y=26/:13
y=2

3x-4*2=14
3x-8=14
3x=14+8
3x=22/3
x=7 i 1/2
y=2
______________________________________
x-2x=-3/*(-2)
2x+3y=8

-2x+4y=6
2x+3y=8
______________ +
4y+3y=6+8
7y=14/:7
y=2

2x+3*2=8
2x+6=8
2x=2/2
x=1
y=2
________________________________________
2x-y=4
x+y=11/*(-2)

2x-y=4
-2x-2y=-22
____________ +
-y-2y=4-22
-3y=-18/:(-3)
y=6

2x-6=4
2x=10/:2
x=5y=6


mam nadzieje ze pomoglam licze na naj
a i jeszcze jedno zadania robilam od konca;))