Odpowiedzi

2010-02-07T20:13:40+01:00
3/4x + 4/5y = 21
x - 1/3y = 10 => x = 10+1/3y

3/4(10+1/3y)+4/5y = 21
30/4 + 1/4y + 4/5y = 21
5/20y + 16/20y = 21 - 30/4
21/20y = 27/2
y = 27/2 * 20/21 = 90/7
x = 10 + 30/7 = 100/7
2010-02-07T20:14:40+01:00
Znajdź dwie liczby wiedząc, że suma 3/4 pierwszej liczby i 80% drugiej wynosi 21, a różnica pierwszej liczby i 1/3 drugiej wynosi 10.

¾a + 0,8b = 21
a - ⅓b = 10

¾a + ⅘b = 21
a = ⅓b + 10

¾(⅓b + 10) + ⅘b = 21

¼b + (30/4) + ⅘b = 21

(5/20)*b + (16/20)*b = 21 - (15/2)

(21/20)*b = 21-7½

b = (20/21)* 12½

b = (20/21) * (25/2)

b = (10/21) * 25

b = 250/21

b = 11 i (19/21)
-----------------------------------------
a = ⅓*(250/21) + 10

a = (250/63)+10

a = 10 + 3 i (61/63)
2010-02-07T20:45:06+01:00
X-I liczba
y-II liczba
¾x+80%y=21
x-⅓y=10
x=⅓y+10

0,75(⅓y+10)+0,8y=21
0,25y+7,5+0,8y=21
1,05y=21-7,5
1,05y=13,5 :1,05
y=12 i 6/7

x=10+⅓y
x=10+⅓*12.9
x=10+4,3
x=14,3