Użytkownik telefonu pewnej sieci komórkowej płaci stały miesięczny abonament oraz stałą stawkę za każdą rozpoczętą minutę rozmowy. Zależność wysokości rachunku y (w zł) od liczby minut rozmowy x opisuje wzór y = 0,8x + 15.
Ile wynosi miesięczny abonament ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-08T12:47:45+01:00
15-miesięczny abonament
15 we wzorze funkcji ktora sie nie zmienia, zmienia się jedynie liczba rozpoczętych minut.

Ile minut może rozmawiać użytkownik w miesiącu,jeżeli chce wydać na użytkowanie telefonu 100 zł

y = 0.8x + 15

y=100
100=0.8x + 15 | -15
85=0.8x | /0.8
x=106 min