Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T20:33:12+01:00
Моя любимая тема является физическое воспитание. Я люблю прыгать, играть, но я люблю музыку и танцы. Я люблю играть в баскетбол. В будущем я хотел бы быть хореографом или автобусе.Mój ulubiony przedmiot to wychowanie fizyczne. Lubię skakać, bawić się, ale również uwielbiam muzykę i taniec. Najbardziej lubię grać w koszykówkę. W przyszłości chciałabym zostać choreografem lub trenerem.
2 4 2
2010-02-07T20:41:40+01:00
Мой любимый школьный предмет история.
История, это очень простой объект.
Эта статья является очень интересным.
Я знаю много информации об истории Польши.
История интересная тема.
Я очень легко учить историю.
Это очень интересная тема.
История столь необходимой теме.
Каждый полюс должен знать историю своей родины.
Я люблю историю, потому что это очень интересно.
История моя любимая тема.

Moim ulubionym przedmiotem szkolnym jest historia.
Historia jest bardzo prostym przedmiotem.
Ten przedmiot jest bardzo ciekawy.
Mogę dowiedzieć się wielu informacji o historii Polski.
Historia jest ciekawym przedmiotem.
Ja bardzo łatwo uczę się historii.
To bardzo interesujący przedmiot.
Historia jest bardzo potrzebnym przedmiotem.
Każdy Polak musi znać historie swojej ojczyzny.
Ja lubię historie, bo jest bardzo ciekawa.
Historia to mój ulubiony przedmiot.

Mam nadzieję, że pomogłam ;)
3 2 3
  • Użytkownik Zadane
2010-02-07T22:03:18+01:00
Po polsku:
Mój ulubiony przedmiot - język polski. Moim ulubionym przedmiotem szkolnym jest język polski. Uwielbiam ten przedmiot, gdyż jestem w nim dobra i on (ten przedmiot) sprawia mi radość. Zawsze, gdy jestem smutna, z utęsknieniem czekam na lekcję języka polskiego. Wówczas, mogę uczyć się tego, co lubię. Mogę dzielić się moją wiedzą z innymi osobami, a także pomagać tym, którzy nie radzą sobie z tym przedmiotem. Gdy jestem smutna, lekcje języka polskiego sprawiają, że wszystkie smutki znikają. Czuję się wtedy, jak będąc na łące w wiosenny dzień, wśród traw, lasów i zwierząt. Lubię patrzeć do książki i uczyć się nowych części mowy, zdań. Kocham rozwiązywać problemy, na tych lekcjach. Sprawdziany są dla mnie sprawdzeniem mojej wiedzy, a nie jak dla wielu czymś, co jest głupie i beznadziejne. Lubię patrzeć na białą kartkę z czarnymi literami oraz na szóstkę, która jest wypisanana przy maksymalnej ilości punktów. Możliwe, że w przyszłości wybiorę ten przedmiot jako kierunek w szkole średniej lub na studiach. W obu opisach możesz coś dodać, zmienić, wykreślić. Napisałem ci to tak w miarę krótko i szybko, abyś coś przynajmniej miała.

po rosyjsku:
Мой любимый предмет - на польском языке. Мой любимый школьный предмет является польский язык. Я люблю этот пункт, потому что я умею, и он (субъект) меня радует. Всякий раз, когда мне грустно, с нетерпением ждет уроков польским языком. Тогда, я узнаю, что мне нравится. Я могу поделиться своими знаниями с другими людьми и помочь тем, кто не может справиться с этим вопросом. Когда мне грустно, польские классы языка, сделать все невзгоды исчезнут. Тогда я чувствую себя на лугу в весенний день, среди травы, леса и животных. Я люблю смотреть на книги и научиться новым частей речи, предложения. Я люблю, чтобы решить проблемы в этих уроков. Испытания по проверке меня, насколько мне известно, не так много, что-то, что это глупо и безнадежно. Мне нравится смотреть на белую карточку с черными цифрами и на шесть, который обращается на максимальное количество очков. Вполне возможно, что в будущем я выберу этот пункт, как направление, в школе или колледже. В обоих описаний, вы можете добавить что-то изменить сюжет. Я писал к вам так же коротко и быстро, вы по крайней мере что-то.
1 5 1